The Bhagavad Gita, in 5th century Classical Armenian


The Bhagavad Gita

Բագավադգի՜տա՜ կամ Երանելու Երգը


Translated into Classical Armenian by Beyon Miloyan


This is a Classical Armenian translation of the Srima Bhagavad Gita (“The Song of God”), one of the three pillars of Hinduism. The translation is presented together with the open source English translation at shlokam.org and the modern Eastern Armenian translation of renowned linguist Hrachia Acharian who first serialized his translation in Ararat, the official monthly of the Mother See of Holy Etchmiadzin, in 1911.


Նախաբան Հրաչիա Աճառեանի արեւելահայերէն թարգմանութեան


Հնդկական երկու ազգակից ցեղերի մէջ պատերազմ կար. թշնամի բանակները շարուած էին միմեանց դէմ։ Պա՜նդաւաների զօրապետ Արջունան գթասրտութեամբ շարժուած՝ չէր ուզում կռուել իր ազգակիցների դէմ. նրա զօրավարներից մէկը՝ Կրիշնա, որ Աստուծոյ իններորդ եւ վերջին մարմնացումն էր, մէջտեղ է գալիս, խօսում է Արջունայի հետ, յորդորում է նրան վարել արդար կռիւը, եւ այս առթիւ բացատրում է Աստուծոյ, Հոգու, Մարդկային կեանքի ու վախճանի, երկային ու երկնային կեանքի եւ այլ գաղտնիքներ։ Սանջայան, որ լսում է նրանց, պատմում է մեզ այս գրքով Կրիշնայի եւ Արջունայի խօսակցութիւնը։


       Հնդկերէն բնագիրը ոտանաւոր է. մեր արձակ թարգմանութեան մէջ հնդկերէնի իւրաքանչիւր տունը սկսում ենք նոր տողով. թարգմանութեան մէջ աշխատել ենք բոլորովին հաւատարիմ լինել բնագրին, պահելով մինչեւ իսկ, որքան կարելի է, բնագրի շարադասութիւնը եւ մրցելով միշտ հնդկաց սրբազան լեզուի (Սանսկիտերէնի) ճոխութեանց հետ։ Տեղ տեղ աւելացրել ենք մեր կողմից ծանօթութիւններ՝ հնդկական աշխարհին անծանօթ ընթերցողին օգնելու համար։


Introduction

Chapter 1


Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians