Grabar Adjective Pronoun Declensions: Իմ

Grabar Western Armenian
Nominative (Ուղղական) Իմ Իմ
Genitive (Սեռական) Իմոյ Իմ, իմս, իմին, իմինս
Dative (Տրական) իմում Իմ, իմս, իմին, իմինս
Locative (Ներգոյական) իմում Իմ, իմս, իմին, իմինս
Instrumental (Գործիական) Իմով Իմինովս
Ablative (Բացառական) Իմոյ, իմմէ Իմինէս
Accusative (Հայցական) զԻմ Իմ

Grabar: Ոչ, ընկեր իմ։

Western Armenian: Ոչ, ընկերս։

English: No, my friend.

Grabar: Էի ՚ի պատմուճանի իմոյ։

Western Armenian: Պատմուճանիս մէջ էի։

English: I was in my robe.

Grabar: Ընդ քեռ իմում։

Western Armenian: Քրոջս հետ։

English: With my sister.

Grabar: Գրեցի իմով ձեռամբ։

Western Armenian: Իմ ձեռքովս գրեցի։

English: I wrote it with my own hand.

Grabar: Մանկութենէ իմմէ:

Western Armenian: Մանկութենէս։

English: From my youth.

Grabar: Զորդի զիմ։

Western Armenian: Որդիս։

English: My child.

Grabar Western Armenian
Nominative (Ուղղական) - -
Genitive (Սեռական) Իմոց Իմիններուս
Dative (Տրական) Իմոց Իմիններուս
Locative (Ներգոյական) Իմս Իմիններուս
Instrumental (Գործիական) Իմովք Իմիններովս
Ablative (Բացառական) յԻմոց Իմիններէս
Accusative (Հայցական) զԻմս Իմիններս

Grabar: Ի ներքոյ ոտից իմոց:

Western Armenian: Ոտկերուս տակը։

English: Under my feet.

Grabar: Արտասուաւք իմովք զանկողինս իմ թացի:

Western Armenian: Արցունքներովս անկողինս թրջեցի։

English: I soaked my bed with my tears.

Grabar: Յիմոց բանից երկիր։

Western Armenian: Իմ խօսքերէս վախցիր։

English: Fear my words.

Grabar: Երիկամունսն իմ։

Western Armenian: Երիկամունքներս։

English: My kidneys.

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians