Քանի մը առածներ

Քանի մը առածներ


Ան որ փորձ չըներ, բան մը չկրնար յաջողցնել։


Աշխատութենէդ յետոյ միայն փափագէ աշխատութեանդ պտուղը վայելել։

Աւելի պատոաւական քան զհարստութիւն՝ առաքինութիւն։

Ինչ որ Աստուծմէ ձրի առիր՝ ձրի տուր։


Չըլլայ թէ հոգիդ մարմինիդ նեղութիւն պատճառէ։


Իմաստուն կ
ըլլաս, թէ որ հոգիիդ վրայ այնչափ հոգ տանիս որչափ որ մարմինիդ։

Թէ որ դուն քեզի միայն սիրես՝ չես սիրուիր։

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians