Ընթացք ի գրոց բարբառ. Թզենին անպտուղ

Ընթացք ի գրոց բարբառ.

Ա. Թզենին անպտուղ

        Թզենի մի էր ուրումն տնկեալ (տնկած էր մէկը) յայգւոջ իւրում, եւ եկն խնդրել պտուղ ՚ի նմանէ եւ ոչ եգիտ։ Ասէ ցայգեգործն. Ահա երէք ամք են՝ յորմէ հետէ գամ խնդրել պտուղ ՚ի թզենւոջդ՝ եւ ոչ գտանեմ, արդ կտրեա զդա, ընդէ՞ր եւ զերկիրդ խափանէ։ Նա պատասխանի ետ եւ ասէ. Տէր, թող զդա այս ամ եւս, մինչեւ շուրջ  զդովաւ բրեցից եւ արկից աղբ, թերեւս արասցէ պտուղ. ապա թէ ոչ՝ յամէ եւս հատցես զդա։

Ղուկաս ԺԳ. 6-10

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians