Հայոց լեզուն. Աշխարհն հայոց

Հայոց Լեզուն

 

ԱԱշխարհն Հայոց


Երեւան է յաշխարհն հայոց։ Աշխարհն հայոց է ի կովկաս։ Աշխարհն վրաց է ի կովկաս։ Աշխարհք հայոց եւ վրաց են ի կովկաս։ Արցախն է եւ ի կովկաս։


Եգիպտոս ոչ է ի կովկաս, Եգիպտոս է յԱփրիկէ։ Գաղիա ոչ է յԱփրիկէ, Գաղիա է յԵւրոպա։ Սուրիա ոչ է յԵւրոպա, այլ յԱսիա։ Արաբիա է եւ յԱսիա։ Սուրիա եւ Արաբիա են յԱսիա։ Գերմանիա ոչ է յԱսիա, այլ յԵւրոպա։ Բրիտանիա է եւ յԵւրոպա։


Գաղիա է յԵւրոպա՞։ Գաղիա է յԵւրոպա։ Հռովմ է ի Գաղիա՞։ Հռովմ ոչ է ի Գաղիա։ Հռովմ է յԻտաղիա։ Ո՞ւր է Իտաղիա։ Իտաղիա է յԵւրոպա։ Ո՞ւր են Գաղիա եւ Իսպանիա։ Գաղիա եւ Իսպանիա են յԵւրոպա։


Եփրատ է յԵւրոպա՞։ Եփրատ ոչ է յԵւրոպա։ Ո՞ւր է Եփրատ։ Եփրատ է յԱսիա։ Ո՞ւր է Տիգրիս։ Տիգրիս է ի միջագետք։ Եփրատ է գետ։ Տիգրիս է գետ։ Եփրատ եւ Տիգրիս են գետք։ Եփրատ եւ Տիգրիս են ի միջագետք։ Ախուրեան է եւ գետ։


Եփրատ է գետ մեծ։ Ախուրեան ոչ է գետ մեծ, Ախուրեան է գետ փոքր։ Տիգրիս ոչ է գետ փոքր, այլ գետ մեծ։ Եփրատ եւ Տիգրիս ոչ են գետք փոքունք, այլ են գետք մեծք։


Կիպրոս է կղզի։ Կիպրոս եւ Կրետէ եւ Սիցիլիա են կղզիք։ Բրիտանիա է եւ կղզի։ Իտաղիա ոչ է կղզի։ Սիցիլիա է կղզի մեծ։ Մալթա է կղզի փոքր։ Բրիտանիա ոչ է կղզի փոքր, այլ կղզի մեծ։ Սիցիլիա եւ Կրետէ ոչ են կղզիք փոքունք, այլ կղզիք մեծք։


Երեւան է քաղաք։ Երեւան եւ Վաղարշապատ են քաղաքք։ Անի է եւ քաղաք։ Երեւան է քաղաք մեծ։ Վաղարշապատ է քաղաք փոքր։ Արտաշատ է եւ քաղաք փոքր։ Վաղարշապատ եւ Արտաշատ ոչ են քաղաքք մեծք, այլ քաղաքք փոքունք։


Ո՞ւր է Դուին։ Դուին է յաշխարհն հայոց։ Դուին է քաղաք հայոց։ Դուին եւ Արտաշատ են քաղաքք հայոց։ Կրետէ է կղզի յունաց։ Հռոդոս եւ կորֆու եւ են կղզիք յունաց։ Բազումք են կղզիք յաշխարհն յունաց։ Բազումք են եւ քաղաքք յաշխարհք յունաց եւ իտաղաց։ Բազումք են գետք ի Գաղիա եւ ի Գերմանիա։ Ո՞չ են գետք բազումք յԱրաբիա։ Ոչ, սակաւք են գետք եւ քաղաքք յԱրաբիա։


Ո՞չ է քաղաք Ախթամար։ Ոչ է քաղաք Ախթամար։ Ի՞նչ է Ախթամար։ Ախթամար է կղզի։ Ո՞չ է կղզի Դուին։ Դուին ոչ է կղզի։ Ի՞նչ է Դուին։ Դուին է քաղաք։ Ի՞նչ է Եփրատ։ Եփրատ է գետ մեծ։ Ո՞չ է փոքր ծովն Կասպից։ Ոչ է փոքր, այլ մեծ է ծովն։ 


Ո՞ւր է աշխարհն հայոց։ Աշխարհն հայոց է յԱսիա. ի վաղուց հետէ ունի բազումք գաւառք։ Իսկ այժմ զհայս տարածեալ են ընդ աշխարհս բազումս։ Մեծ է հայութիւնն։

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians