Grabar Noun Declensions: Ամ

Grabar Western Armenian
Nominative (Ուղղական) Ամ Տարի
Genitive (Սեռական) Ամի Տարուայ
Dative (Տրական) Ամի Տարուայ
Locative (Ներգոյական) Ամի Տարուայ
Instrumental (Գործիական) Ամաւ Տարիով
Ablative (Բացառական) Ամէ, յԱմէ Տարիէ
Accusative (Հայցական) Ամ Տարի

Grabar: Երկուտասան ամ։

Western Armenian: Տասներկու տարի։

English: Twelve years.

Grabar: Ամ յամէ։

Western Armenian: Տարիէ տարի։

English: From year to year.

Grabar: Ամի ամի։

Western Armenian: Տարիէ տարի։

English: Year after year.

Grabar: Յառաջնում ամի։

Western Armenian: Առաջին տարուայ մէջ։

English: In the first year.

Grabar: Յետ տասն ամի։

Western Armenian: Տասը տարի յետոյ։

English: Ten years later.

Grabar: Եւթն ամաւ յառաջագոյն։

Western Armenian: Եօթը տարի առաջ։

English: Seven years before.

Grabar: Ամ ըստ ամէ։

Western Armenian: Տարեկան։

English: Yearly/annually.

Grabar Western Armenian
Nominative (Ուղղական) Ամք Տարիներ
Genitive (Սեռական) Ամաց Տարիներու
Dative (Տրական) Ամաց Տարիներու
Locative (Ներգոյական) Ամս, յԱմս Տարիներու
Instrumental (Գործիական) Ամաւք Տարիներով
Ablative (Բացառական) Ամս Տարիներէ
Accusative (Հայցական) Զամս Տարիները

Grabar: Ամք կենաց։

Western Armenian: Կեանքի տարիներ։

English: Years of life.

Grabar: Որդի քսան եւ մի ամաց էր Վահան։

Western Armenian: Վահանը քսան մեկ տարեկան էր։

English: Vahan was twenty-one years old.

Grabar: Նստաւ Ընջուղ ՚ի Տարաւն աւուրս ամաց երկուց։

Western Armenian: Ընջուղը Տարօնի մէջ լման երկու տարի բնակեցաւ։

English: Ěnjugh lived in Taron for two full years.

Grabar: Եթէ ամս բազումս կեցցէ . . .

Western Armenian: Եթէ շատ տարիներ ապրի . . .

English: If he lives many years . . .

Grabar: Եղեւ սով զերիս ամս` ամ զամի զկնի։

Western Armenian: Սով եղաւ երեք տարի շարունակ։

English: There was a famine for three years.

Grabar: Երկուք ամաւք յառաջ քան զգետնաշարժն։

Western Armenian: Երկրաշարժէն երկու տարի առաջ։

English: Two years before the earthquake.

Grabar: Յառաջ քան զամս բազումս…

Western Armenian: Շատ տարիներ առաջ…

English: Many years ago...


Test yourself


Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians