Հայոց լեզուն. զՄրջիւնն

Հայոց լեզուն

զՄրջիւնն
(յԱռակք Մխիթար Գոշի)

Մրջիւն ժիր է յերկասիրութիւն՝ եւ բազմիմաստ. սակայն երկայնամտութեամբ եւ համբերութեամբ յանկէ զգործ։
        Ծանիր եւ յօրինակէս, զի զոր սկսանիցիս զգործ բարի՝ հոգւոյ եւ մարմնոյ, մի ձանձրութեամբ թողուցուս։

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

A selection of famous literary lines, translated to 5th century Grabar

Some male names from 5th century Armenia